Biaya Proses Berperkara

Dasar: Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Kelas II
Nomor: 27/KPA.W2-A22/SK.HK2.6/I/2024

 PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Pendaftaran
Rp 30.000,- Per perkara
 1. Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pemohon
Rp. 10.000,- Per relaas
 1. Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Termohon
Rp. 10.000,- Per relaas
 1. Redaksi
Rp 10.000,- Per perkara
 1. Pemberitahuan Isi Putusan
Rp 10.000,- Per relaas
2. Biaya Proses Rp 50.000,- Per perkara
3. Relaas Panggilan Rp

3P + 4T (Perkara CG)

4P + 5T (Perkara CT)

Sesuai radius
4. Biaya Relaas Pemberitahuan Putusan Rp …………….. Sesuai radius
5. Meterai Rp 10.000,- Per perkara

 

PERKARA VOLUNTAIR / PERMOHONAN

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Pendaftaran
Rp 30.000,- Per perkara
 1. Panggilan Pertama Pemohon
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Redaksi
Rp 10.000,- Per perkara
 1. Pemberitahuan Isi Putusan
Rp 10.000,- Per relaas x Jumlah Pihak
2. Biaya Proses Rp 50.000,- Per perkara
3. Panggilan Pemohon 2 X Rp …………….. Sesuai radius
4. Meterai Rp 10.000,- Per perkara

 

 

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Pendaftaran
Rp 50.000,- Per perkara
 1. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding
Rp 10.000,- Per akta
 1. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Penyerahan Memori Banding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding Kepada Pembanding/ Terbanding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kepada Pembanding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Terbanding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. PNBP Pencabutan Banding
Rp 10.000,- Per perkara
 1. PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Redaksi Putusan/Penetapan
Rp 10.000,- Per perkara
2. Biaya proses Rp 150.000,- Per perkara
3. Pemberitahuan :
 1. Pemberitahuan Banding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Memori Banding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Kontra Memori Banding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Inzage Pembanding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Inzage Terbanding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Sela Kepada Pembanding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Sela Kepada Terbanding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Panggilan Kepada Pembanding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Panggilan Kepada Terbanding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada Pembanding
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada Terbanding
Rp …………….. Sesuai radius

4.

5.

6.

Meterai

Biaya Penggandaan

Biaya Pengiriman Berkas

Rp

Rp

Rp

10.000,-

200.000,-

100.000,-

Per perkara

Per perkara

Per perkara

 

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Pendaftaran Permohonan Kasasi
Rp 50.000,- Per perkara
 1. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Penyerahan Memori Kasasi
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon Kasasi
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Termohon Kasasi
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon Kasasi
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Termohon Kasasi
Rp 10.000,- Per relaas
 1. PNBP Pencabutan Kasasi
Rp 10.000,- Per akta
 1. Relaas pemberitahuan pencabutan Kasasi
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Redaksi Putusan/ Penetapan
Rp 10.000,- Per putusan/penetapan
2. Biaya proses Rp. 500.000,- Per perkara
3. Pemberitahuan :
 1. PemberitahuanKasasi
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Memori Kasasi
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Sela Kepada Pemohon Kasasi
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Sela Kepada Termohon Kasasi
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Panggilan Kepada Pemohon Kasasi
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Panggilan Kepada Termohon Kasasi
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi
Rp …………….. Sesuai radius
4. Meterai Rp 10.000,- Per perkara
5. Biaya Penggandaan Rp 150.000,- Per perkara
6. Biaya Pengiriman Berkas Rp 150.000,- Per perkara

 

PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali
Rp 200.000,- Per perkara
 1. Relaas Penyerahan Pernyataan PK kepada Pemohon
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK Kepada Pemohon / Termohon
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemanggilan Atas Putusan Sela Kepada Pemohon / Termohon
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Pencabutan PK
Rp. 10.000,- Per akta
 1. Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK
Rp 10.000,- Per relaas
 1. Penyumpahan Novum (bukti baru) PK
Rp 10.000,- Per perkara
 1. Redaksi Putusan/ Penetapan
Rp 10.000,- Per putusan/penetapan
2. Biaya Proses Rp 2.500.000,- Per perkara
3. Pemberitahuan:
 1. Pemberitahuan PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Memori PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Panggilan Penumpahan Novum (Bukti Baru) PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Kontra Memori PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Sela Kepada Pemohon PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi Putusan Sela Kepada Termohon PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Panggilan Kepada Pemohon PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Panggilan Kepada Termohon PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi   Putusan PK kepada Pemohon PK
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Pemberitahuan Isi   Putusan PK kepada Termohon PK
Rp …………….. Sesuai radius
4. Meterai Rp 10.000,- Per perkara
5. Biaya Penggandaan Rp 150.000,- Per perkara
6. Biaya Pengiriman Berkas Rp 150.000,- Per perkara

 

 

PANJAR BIAYA e-COURT

 
NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Pendaftaran
Rp 30.000,- Per perkara
 1. Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon, Tergugat / Termohon
Rp 20.000,- Per relaas
 1. Redaksi
Rp 10.000,- Per perkara
 1. Pemberitahuan Isi Putusan
Rp 10.000,- Per relaas x Jumlah Pihak
2. Biaya Proses Rp 50.000,- Per perkara
3. Panggilan Rp

0P + 4T (Perkara CG)

0P + 5T (Perkara CT)

Sesuai radius
4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp …………….. Sesuai radius
5. Meterai Rp 10.000,- Per perkara

 

 

PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (Descente)

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
Pemeriksaan Setempat Atas Permintaan Rp 10.000,- Per permintaan
2. Pemberitahuan Kepada :
 1. Pemohon
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Termohon
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Kelurahan / Kepala Desa
Rp …………….. Sesuai radius
 1. BPN
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Kepolisian
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Syahbandar
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Angkasa Pura
Rp …………….. Sesuai radius
3. Transportasi Rp …………….. Sesuai kebijakan satker

 

 

PANJAR BIAYA PERMOHONAN SITA JAMINAN

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Pendaftaran Permohonan Sita
Rp 25.000 Per perkara
 1. Penetapan sita
Rp 25.000,- Per penetapan
 1. Berita Acara Penyitaan
Rp 25.000,- Per penetapan
2. Pemberitahuan Kepada:
 1. Pemohon
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Termohon
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Kelurahan / Kepala Desa
Rp …………….. Sesuai radius
 1. BPN
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Kepolisian
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Syahbandar
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Angkasa Pura
Rp …………….. Sesuai radius
3. Transportasi Rp …………….. Sesuai kebijakan satker

 

 

PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. 1.Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang
 2. Pendaftaran Permohonan Eksekusi
 3. Penetapan Terguran
 4. Relaas Panggilan Teguran Kepada Termohon
 5. Berita Acara Teguran
 6. Penetapan Sita Eksekusi
 7. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi
 8. Pendaftaran Sita Eksekusi
 9. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon
 10. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon
 11. Penetapan Lelang
 12. Pengumuman Lelang
 13. Pembagian Hasil Lelang
 14. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang
 15. Penetapan Perintah Pengosongan
 16. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan
 17. Berita Acara Pengosongan
 18. Penyerahan Salinan Berita Acara

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

25.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

25.000,-

25.000,-

10.000,-

10.000,-

Per Perkara

i

Per Penetapan l

Per Relaas

Per Berita Acara

Per Penetapan

Per Berita Acara

Per Perkara

Per Perkara

Per Berita Acara

Per Berita Acara

Per Penetapan

Per Berita Acara

Per Berita Acara

 1. Pelaksanaan Eksekusi Riil
 1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi
Rp 10.000,- Per Pekara
 1. Penetapan Teguran
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Relaas Panggilan Teguran Kepada Termohon
Rp 10.000,- Per Relaas
 1. Berita Acara Teguran
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan / Pembongkoran / Penyerahan Objek Eksekusi
Rp

25.000,-

Per Penetapan
 1. Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Objek Eksekusi
Rp

25.000,-

Per Berita Acara
 1. Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Objek Eksekusi
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. 3.Pelaksanaan Eksekusi
 1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi
Rp 10.000,- Per Pekara
 1. Penetapan Teguran
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Relaas Panggilan Teguran Kepada Termohon
Rp 10.000,- Per Relaas
 1. Berita Acara Teguran
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. 4.Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang
 1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi
Rp 10.000,- Per Pekara
 1. Penetapan Teguran
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Relaas Panggilan Teguran Kepada Termohon
Rp 10.000,- Per Relaas
 1. Berita Acara Teguran
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penetapan Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Pendaftaran   Sita Eksekusi
Rp 25.000,- Per Pekara
 1. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Temohon
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penetapa Lelang
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Pengumuman   Lelang
Rp 10.000,-
 1. Pembagian Hasil   Lelang
Rp 10.000,-
 1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang
Rp 10.000,-
 1. Penetapan Perintah Pengosongan
Rp 25.000,- Per Penetapan
 1. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan
Rp 10.000,-
 1. Berita Acara Pengosongan
Rp 25.000,- Per Berita Acara
 1. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 
 1. Penetapan Teguran
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Relaas Panggilan Teguran
Rp 10.000,- Per Relaas
 1. Berita Acara Teguran
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penetapan Perintah Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Berita Acara Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Pendaftaran Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Pekara
 1. Penetapan Pelelangan
Rp 25.000,- Per Penetapan
 1. Pengumuman Lelang
Rp 10.000,-
 1. Berita Acara   Lelang
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang
Rp 10.000,-
 1. Penetapan Perintah Pengosongan
Rp 25.000,- Per Penetapan
 1. Redasi Putusan / Penetapan
Rp 10.000,- Per Perkara
 1. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan
Rp 10.000,- Per Relaas
 1. Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. 6.Pencabutan Perkara Eksekusi
 1. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Pekara
 1. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi
Rp 25.000,- Per Penetapan
 1. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang
2. Pemberitahuan Kepada:
 1. Pemohon Sita / Eksekusi / Lelang
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Termohon Sita / Eksekusi / Lelang
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Kelurahan / Kepala Desa
Rp …………….. Sesuai radius
 1. BPN
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Kepolisian
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Syahbandar
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Angkasa Pura
Rp …………….. Sesuai radius
3. Transportasi Rp …………….. Sesuai Kebijakan satker

 

BERITA ACARA KONSINYASI (BERUPA UANG ATAU BARANG)

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Berita Acara Konsinyasi
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Redaksi
Rp 10.000,-
2. Pemberitahuan Kepada Termohon Konsinyasi Rp …………….. Sesuai dan kebijakan satker
3. Meterai Rp 10.000,-

 

 

PELAKSANAAN EKSEKUSI ARBITRASE

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Penetapan Teguran
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Relaas Panggilan Teguran
Rp 10.000,- Per Relaas
 1. Berita Acara Teguran
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Penetapan Perintah Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Penetapan
 1. Berita Acara Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Pendaftaran Sita Eksekusi
Rp 10.000,- Per Pekara
 1. Penetapan Pelelangan
Rp 25.000,- Per Penetapan
 1. Pengumuman Lelang
Rp 10.000,-
 1. Berita Acara   Lelang
Rp 10.000,- Per Berita Acara
 1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang
Rp 10.000,-
 1. Penetapan Perintah Pengosongan
Rp 25.000,- Per Penetapan
 1. Redasi Putusan / Penetapan
Rp 10.000,- Per Perkara
 1. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan
Rp 10.000,- Per Relaas
 1. Berita Acara Pengosongan
Rp 25.000,- Per Berita Acara
 1. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan
Rp 10.000,- Per Berita Acara
2. Pemberitahuan Kepada:
 1. Pemohon Sita / Eksekusi / Lelang
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Termohon Sita / Eksekusi / Lelang
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Kelurahan / Kepala Desa
Rp …………….. Sesuai radius
 1. BPN
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Kepolisian
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Syahbandar
Rp …………….. Sesuai radius
 1. Angkasa Pura
Rp …………….. Sesuai radius
3. Sesuai Dengan Kebijakan Setiap Satker Rp …………….. Sesuai Kebutuhan

 

 

PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1. PNBP
 1. Pendaftaran
Rp 10.000,- Per perkara
 1. Panggilan Pertama Kepada Pelawan
Rp. 10.000,- Per relaas
 1. Panggilan Pertama Kepada Terlawan
Rp. 10.000,- Per relaas
 1. Redaksi
Rp 10.000,- Per perkara
 1. Pemberitahuan Isi Putusan
Rp 10.000,- Per relaas x Jumlah Pihak
2. Biaya Proses Rp 50.000,- Per perkara
3. Relaas Panggilan Rp

2P + 2T (Perkara CG)

2P + 2T (Perkara CT)

Sesuai radius
4. Biaya Relaas Pemberitahuan Putusan Rp …………….. Sesuai radius
5. Meterai Rp 10.000,- Per perkara